I. Dodržení zákonných ustanovení

Web Tagni.se (dále jen Tagni.se) je povinný při provozování svých služeb dodržovat zákonná ustanovení pro ochranu dat.

II. Nutné pořizování, zpracování a používání osobních dat

Poskytování služeb Tagni.se a smluvně dohodnutých výkonů Tagni.se vyžaduje pořizování, zpracování a používání osobních dat, která zákazník uvede mimo jiné v rámci registračního procesu.

Osobní data jsou jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech určité a určitelné fyzické osoby. Tagni.se požaduje kvůli registraci a v návazném osobnostním testu uvedení například následujících údajů: věk, pohlaví a e-mailová adresa.

Takové zjišťování, zpracování a používání osobních dat Tagni.se nebo třetími osobami jménem a z pověření Tagni.se probíhá pouze v mezích uvedených v následujících ustanoveních a jen v případě, že zákazník akceptováním těchto podmínek bude souhlasit s tímto používáním svých dat. Potřebný souhlas zákazníka Tagni.se zaprotokoluje.

Výslovné upozornění : Zákazník je oprávněný kdykoliv odvolat souhlas s pořizováním, zpracováním a používáním jeho osobních dat s účinkem pro budoucnost nebo požadovat opravu svých dat uložených na Tagni.se. V případě odvolání tohoto souhlasu již ovšem nemůže Tagni.se zákazníkovi poskytovat žádné služby.

III. Další pořizování, zpracování a používání osobních dat

Zákazník souhlasí s přijímáním informací souvisejících se službami Tagni.se a vybraných kooperačních partnerů, kromě jiného také s přijímáním e-mailových newsletterů Tagni.se souvisejících se službami Tagni.se a vybraných kooperačních partnerů. Zákazník je oprávněný tento souhlas k zasílání informací a e-mailových newsletterů s účinkem pro budoucnost odvolat.

Pokud zákazník udělí Tagni.se souhlas s výše popsaným dalším pořizováním, zpracováním a používáním svých dat, bude Tagni.se tato data zákazníkapoužívat výlučně pro účely schválené zákazníkem. Tagni.se potřebný souhlas zaprotokoluje.

Výslovné upozornění: Zákazník je oprávněný kdykoliv odvolat souhlas s dalším pořizováním, zpracováním a používáním jeho osobních dat s účinkem pro budoucnost nebo požadovat opravu svých dat uložených na Tagni.se.

IV. Anonymizované analýzy

Tagni.se bude provádět nebo nechá provádět analýzy o chování zákazníků v rámci využívání služeb Tagni.se . Vyhodnocení uživatelských profilů nebude provedeno k určité osobě, nýbrž bude provedeno anonymizovaně.

Zákazník souhlasí s tím, aby Tagni.se používala jeho anonymizovaná data pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo pro úpravu a zlepšení služeb Tagni.se podle aktuální potřeby.

Výslovné upozornění: Zákazník je oprávněný kdykoliv odvolat souhlas s používáním svých osobních dat pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo pro úpravu a zlepšení služeb Tagni.se podle aktuální potřeby.

V. Používání cookies

Část služeb Tagni.se vyžaduje používání tzv. "cookies". Tagni.se proto tímto zákazníka výslovně upozorňuje na používání cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které se buď časově omezeně uloží v pracovní paměti počítače (tzv. "session cookies"), nebo na pevném disku počítače (tzv. "permanentní cookies"). Cookies obsahují např. informace o dosavadních návštěvách odpovídajícího serveru uživatelem, informace o tom, jaké nabídky byly dosud spuštěny nebo jaké způsoby platby byly u dosavadních obchodů dohodnuty. Hlavním účelem cookies je uložením osobních nastavení na internetových stránkách za prvé poskytnout nabídku speciálně přizpůsobenou potřebám zákazníka a za druhé upravit využívání služby tak, aby bylo co nejkomfortnější, protože zákazník může tímto způsobem navštěvovat internetové stránky, aniž by pokaždé musel veškerá nastavení provádět znovu. Cookies se naproti tomu nepoužívají k tomu, aby se samostatně prováděly programy nebo se do počítače zákazníka zavedly viry.

Tagni.se používá session cookies a permanentní cookies.

Session cookies:

Tagni.se používá tzv. "session cookies". Tyto cookies se neuloží na pevný disk počítače zákazníka a vymažou se opuštěním prohlížeče. Session cookies se používají zejména pro autentizaci login při registraci.

Permanentní cookies:

Tagni.se používá tzv. "permanentní cookies" k uložení osobních uživatelských nastavení, která zadá zákazník při využívání služeb Tagni.se. Tím se za prvé zajistí, že zákazník při opětovné návštěvě internetových stránek Tagni.se opět nalezne svá osobní nastavení, za druhé slouží k tomu, aby se mohlo automaticky rozlišit, jaký má zákazník členský status, zda již viděl určité informace a reklamní opatření nebo zda se zúčastnil určité ankety. Použití permanentních cookies slouží k personalizaci a zlepšení služeb Tagni.se.

Google Analytics:

Tagni.se používá také Google Analytics, službu webové analýzy webu Google Inc. (dále jen "Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", tedy textové soubory, které se uloží na počítači zákazníka a umožňují analýzu používání webových stránek zákazníkem. Informace vytvořené prostřednictvím cookies o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek zákazníkem, k sestavení analýz o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google poskytne tyto informace případně také třetím osobám, pokud je to zákonně předepsané nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření Google. Google nebude v žádném případě spojovat adresy IP zákazníků s jinými daty Google. Zákazník je oprávněný zamezit instalaci těchto cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče ; zákazník se ovšem upozorňuje na to, že v tomto případě nebude případně moci v celém rozsahu používat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasí zákazník se zpracováním požadovaných dat ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Dále Tagni.se používá analytické programy různých jiných dodavatelů, aby tím získané poznatky - anonymizovaným nebo pseudonymizovaným způsobem a v rámci zákonných ustanovení - použila k úpravě a zlepšení služeb Tagni.se podle aktuální potřeby a k účelům reklamy a průzkumu trhu.

VI. Informace o uložených datech

Zákazník má právo kdykoliv požadovat informaci o datech uložených na Tagni.se k jeho osobě, jejich původu, účelu uložení a příjemci, kterému budou data poskytnuta. Tato informace je bezplatná a bude poskytnuta elektronickou poštou.

Žádost o poskytnutí informací zašle zákazník s přiloženou kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu a s uvedením e-mailové adresy registrované na Tagni.se na adresu info@tagni.se

VII. Uplatnění uživatelských práv: odvolání souhlasu a oprava dat

Zákazník má právo kdykoliv odvolat souhlas s používání jeho dat - jak je podrobně popsáno výše - nebo požadovat opravu dat k jeho osobě uložených na Tagni.se.

Odvolání souhlasu, popř. požadování opravy dat je nutné zaslat na elektronickou poštou na adresu info@tagni.se

VIII. Zaručení ochrany dat zákazníka

Tagni.se výslovně upozorňuje zákazníka na to, že ochrana dat pro přenosy dat v otevřených sítích jako Internet nemůže být podle stavu techniky zcela zaručena. O bezpečnost dat, které zákazník zašle na Internet, se proto musí postarat sám.